Thanh toán

1. Phương thức thanh toán:

– Đợt 1: 40% khi ký hợp đồng.

– Đợt 2: 40% khi giao máy.

– Đợt 3: 20% sau 2 tháng sau khi giao máy.

2. Thông tin chuyển khoản:

– Tên tài khoản: Công ty TNHH Kỹ Thuật Gia Tôn

– Tài khoản: 060005968480

– Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Thạnh Lộc, Q.12

Tài khoản cá nhân:

– Tên tài khoản:  Tôn Long Chiến

– Số tài khoản: 060005194884

– Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Thạnh Lộc, Q.12